Kelime Kökeni: Indeterminizm - Fel. Belirlenmezcilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”indeterminizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. belirlenmezcilik” şeklinde olup anlamı ”1. Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir sebebe bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş. 2. İnsan iradesinin hiçbir şarta bağlı olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın özgür iradesinin nedense” şeklindedir.


Kelime : indeterminizm

Kökeni : Fr. indéterminisme

Karşılığı : fel. belirlenmezcilik

Anlamı : 1. Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir sebebe bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş. 2. İnsan iradesinin hiçbir şarta bağlı olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın özgür iradesinin nedense

Diğer Konular

 • dedektör - algılayıcı
  Kelime Kökeni
 • vajina - anat. döl yolu
  Kelime Kökeni
 • melodik - ezgili
  Kelime Kökeni
 • dansimetre - fiz. yoğunlukölçer
  Kelime Kökeni
 • metamorfizm - jeol. başkalaşım
  Kelime Kökeni
 • ekspres - özel ulak
  Kelime Kökeni
 • determinizm - fel. belirlenimcilik
  Kelime Kökeni
 • konformist - top. b. uymacı
  Kelime Kökeni
 • kolonyalist - sömürgeci
  Kelime Kökeni
 • vualet - örtü
  Kelime Kökeni
 • jeolojik - yer bilimsel
  Kelime Kökeni
 • spekülatif - 1. fel. kurgusal, 2. tic. saptırıcı
  Kelime Kökeni
 • analist - çözümleyici
  Kelime Kökeni
 • difüzyon - fiz. geçişme
  Kelime Kökeni
 • revize - düzeltilmiş, yenilenmiş
  Kelime Kökeni