Kelime Kökeni: Ideal - Fel. Ülkü


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ideal” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. ülkü” şeklinde olup anlamı ”Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey.” şeklindedir.


Kelime : ideal

Kökeni : Fr. idéal

Karşılığı : fel. ülkü

Anlamı : Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey.

Diğer Konular

 • light - yeğni
  Kelime Kökeni
 • izolatör - fiz. yalıtkan
  Kelime Kökeni
 • pipe-line - boru hattı
  Kelime Kökeni
 • enstantane - anlık
  Kelime Kökeni
 • potansiyel - 1. gizil, 2. fiz. gizil güç
  Kelime Kökeni
 • jet ski - su kızağı
  Kelime Kökeni
 • rantabilite - ekon. verimlilik
  Kelime Kökeni
 • step by step - adım adım
  Kelime Kökeni
 • prodüktör - 1. sin. ve TV yapımcı, 2. tic. üretici
  Kelime Kökeni
 • science-fiction - bilim kurgu
  Kelime Kökeni
 • stil - ed. üslup, biçem
  Kelime Kökeni
 • ekspresyonist - fel. dışa vurumcu
  Kelime Kökeni
 • nekrofili - ölü sevicilik
  Kelime Kökeni
 • reenkarnasyon - ruh göçü
  Kelime Kökeni
 • ototrofi - biy. öz beslenme
  Kelime Kökeni