Kelime Kökeni: Hümanizm - Fel. Insancıllık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”hümanizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. insancıllık” şeklinde olup anlamı ”Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü.” şeklindedir.


Kelime : hümanizm

Kökeni : Fr. humanisme

Karşılığı : fel. insancıllık

Anlamı : Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü.

Diğer Konular

 • emisyon - 1. çıkarma, 2. ekon. sürüm
  Kelime Kökeni
 • demoralize - morali bozulmuş
  Kelime Kökeni
 • asenkron - uyumsuz
  Kelime Kökeni
 • biyogaz - gübre gazı
  Kelime Kökeni
 • nosyon - fel. kavram
  Kelime Kökeni
 • detant - yumuşama
  Kelime Kökeni
 • egzersiz - sp. alıştırma
  Kelime Kökeni
 • popülizm - halk yardakçılığı
  Kelime Kökeni
 • areometre - kim. sıvıölçer
  Kelime Kökeni
 • arkeoloji - kazı bilimi
  Kelime Kökeni
 • anemik - tıp kansız
  Kelime Kökeni
 • modelaj - oylumlama
  Kelime Kökeni
 • ofans - sp. atak
  Kelime Kökeni
 • norm - fel. ve top. b. düzgü
  Kelime Kökeni
 • kontrolör - denetçi
  Kelime Kökeni