Kelime Kökeni: Hiposantır - Coğ. Deprem Ocağı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”hiposantır” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”coğ. deprem ocağı” şeklinde olup anlamı ”Deprem dalgalarının başladığı nokta.” şeklindedir.


Kelime : hiposantır

Kökeni : Fr. hypocentre

Karşılığı : coğ. deprem ocağı

Anlamı : Deprem dalgalarının başladığı nokta.

Diğer Konular

 • ekspozisyon - sergileme
  Kelime Kökeni
 • banknot - kâğıt para
  Kelime Kökeni
 • empoze - dayatılmış
  Kelime Kökeni
 • stilizasyon - biçemleme
  Kelime Kökeni
 • vualet - örtü
  Kelime Kökeni
 • antrenör - sp. çalıştırıcı
  Kelime Kökeni
 • pedolog - 1. çocuk bilimci, 2. toprak bilimci
  Kelime Kökeni
 • regülasyon - 1. ayarlama, 2. düzenleme
  Kelime Kökeni
 • format - 1. bl. biçim, 2. sin.ve TV boyut
  Kelime Kökeni
 • fauna - hay. b. direy
  Kelime Kökeni
 • korelasyon - biy. ve jeol. bağıntı
  Kelime Kökeni
 • strateji - izlem
  Kelime Kökeni
 • subjektivite - fel. öznellik
  Kelime Kökeni
 • spontane - 1. anlık, 2. fiz. kendiliğinden
  Kelime Kökeni
 • epikriz - tıp hikâye
  Kelime Kökeni