Kelime Kökeni: Hijyen - 1. Sağlık Bilgisi, 2. Sağlıklı, 3. Temiz


TDK Yazım kurallarımıza göre ”hijyen” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. sağlık bilgisi, 2. sağlıklı, 3. temiz” şeklinde olup anlamı ”1. Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı. 2. Sağlık kurallarına uygun olan. 3. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan.” şeklindedir.


Kelime : hijyen

Kökeni : Fr. hygiène

Karşılığı : 1. sağlık bilgisi, 2. sağlıklı, 3. temiz

Anlamı : 1. Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı. 2. Sağlık kurallarına uygun olan. 3. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan.

Diğer Konular

 • penis - anat. erkeklik organı
  Kelime Kökeni
 • aktivizm - fel. etkincilik
  Kelime Kökeni
 • strüktüralizm - yapısalcılık
  Kelime Kökeni
 • diskalifiye - 1. sp. yarış dışı, 2. dışlanma.
  Kelime Kökeni
 • telekomünikasyon - uz iletişim
  Kelime Kökeni
 • prodüktivite - üretkenlik
  Kelime Kökeni
 • ekü - avro
  Kelime Kökeni
 • marj - ekon. pay
  Kelime Kökeni
 • melodi - müz. ezgi
  Kelime Kökeni
 • fauna - hay. b. direy
  Kelime Kökeni
 • fair play - sp. dürüst oyun
  Kelime Kökeni
 • limitet - sınırlı
  Kelime Kökeni
 • grosmarket - büyük mağaza
  Kelime Kökeni
 • endoskop - tıp içgörür
  Kelime Kökeni
 • antrenör - sp. çalıştırıcı
  Kelime Kökeni