Kelime Kökeni: Hedonizm - Ekon. Ve Fel. Hazcılık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”hedonizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ekon. ve fel. hazcılık” şeklinde olup anlamı ”1. fel. Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti. 2. ekon. Ekonomik etkinliğin, hazzın en yüksek derecesine varacak biçimde geliştirilmesi öğretisi.” şeklindedir.


Kelime : hedonizm

Kökeni : Fr. hédonisme

Karşılığı : ekon. ve fel. hazcılık

Anlamı : 1. fel. Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti. 2. ekon. Ekonomik etkinliğin, hazzın en yüksek derecesine varacak biçimde geliştirilmesi öğretisi.

Diğer Konular

 • konvansiyon - anlaşma
  Kelime Kökeni
 • egotizm - fel. benlikçilik
  Kelime Kökeni
 • bilanço - ekon. dengelem
  Kelime Kökeni
 • şnorkel - den. solukluk
  Kelime Kökeni
 • badminton - sp. tüytop
  Kelime Kökeni
 • altimetre - yükseklikölçer
  Kelime Kökeni
 • arketip - kök örnek
  Kelime Kökeni
 • print - 1. baskı, 2. bl. çıktı
  Kelime Kökeni
 • bibliyoman - kitap düşkünü
  Kelime Kökeni
 • au pair - bakıcı
  Kelime Kökeni
 • remiks - müz. ve sin. bindirim
  Kelime Kökeni
 • abonman - sürdürüm
  Kelime Kökeni
 • epistemoloji - bilgi kuramı
  Kelime Kökeni
 • deskriptif - tasvirî
  Kelime Kökeni
 • oditoryum - etkinlik merkezi
  Kelime Kökeni