Kelime Kökeni: Gramer - Dil Bilgisi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”gramer” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”dil bilgisi” şeklinde olup anlamı ”Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim.” şeklindedir.


Kelime : gramer

Kökeni : Fr. grammaire

Karşılığı : dil bilgisi

Anlamı : Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim.

Diğer Konular

 • determinasyon - fel. belirlenim
  Kelime Kökeni
 • italik - eğik yazı
  Kelime Kökeni
 • stres - ruhsal gerilim
  Kelime Kökeni
 • perspektif - 1. görünge, 2. bakış açısı
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • oligopson - ekon. az alıcı
  Kelime Kökeni
 • dikotomik - ikileşik
  Kelime Kökeni
 • moren - min. buzul taş
  Kelime Kökeni
 • ekzotermik - kim. ısıveren
  Kelime Kökeni
 • maskulen - erkeksi
  Kelime Kökeni
 • konvansiyon - anlaşma
  Kelime Kökeni
 • sentaks - db. söz dizimi
  Kelime Kökeni
 • kompetitif - rekabetçi
  Kelime Kökeni
 • dolikosefal - anat. uzun kafalı
  Kelime Kökeni
 • oditoryum - etkinlik merkezi
  Kelime Kökeni