Kelime Kökeni: Gayzer - Jeol. Kaynaç


TDK Yazım kurallarımıza göre ”gayzer” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”jeol. kaynaç” şeklinde olup anlamı ”Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak.” şeklindedir.


Kelime : gayzer

Kökeni : Fr. geyser

Karşılığı : jeol. kaynaç

Anlamı : Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak.

Diğer Konular

 • mineroloji - mineral bilimi
  Kelime Kökeni
 • fiks menü - tek liste
  Kelime Kökeni
 • fakül - gök b. benek
  Kelime Kökeni
 • think-tank - beyin takımı
  Kelime Kökeni
 • hümanizma - fel. insancıllık
  Kelime Kökeni
 • stabilizatör - dengeleyici
  Kelime Kökeni
 • triloji - ed. üçleme
  Kelime Kökeni
 • animasyon - sin. ve <İ>TV canlandırma
  Kelime Kökeni
 • brifing - bilgilendirme
  Kelime Kökeni
 • sitoloji - hücre bilimi
  Kelime Kökeni
 • fenomen - 1. olay, 2. fel. görüngü
  Kelime Kökeni
 • seremoni - tören
  Kelime Kökeni
 • normatif - 1. fel. ve top. b. düzgüsel, 2. düzgüsüz
  Kelime Kökeni
 • kolektör - fiz. toplaç
  Kelime Kökeni
 • multimedya - bl. çoklu ortam
  Kelime Kökeni