Kelime Kökeni: Fütürizm - Gelecekçilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”fütürizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”gelecekçilik” şeklinde olup anlamı ”İtalyan şairi Marinetti'nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı.” şeklindedir.


Kelime : fütürizm

Kökeni : Fr. futurisme

Karşılığı : gelecekçilik

Anlamı : İtalyan şairi Marinetti'nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı.

Diğer Konular

 • valf - vana
  Kelime Kökeni
 • ampermetre - fiz. akımölçer
  Kelime Kökeni
 • defans - sp. savunma
  Kelime Kökeni
 • simetrik - mat. bakışımlı
  Kelime Kökeni
 • stabilize - istikrarlı
  Kelime Kökeni
 • nominatif - db. yalın durum
  Kelime Kökeni
 • eşarp - baş örtüsü
  Kelime Kökeni
 • sinerji - 1. artı güç, 2. görevdaşlık
  Kelime Kökeni
 • fizibilite - yapılabilirlik
  Kelime Kökeni
 • nötralizm - fiz. ve kim. yansızlık
  Kelime Kökeni
 • individüalizm - fel. ve top. b. bireycilik
  Kelime Kökeni
 • misyon - 1. görev, 2. amaç
  Kelime Kökeni
 • meteorolog - hava tahmincisi
  Kelime Kökeni
 • paganizm - top. b. çok tanrıcılık
  Kelime Kökeni
 • jakoben - tepeden inmeci
  Kelime Kökeni