Kelime Kökeni: Fonolog - Ses Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”fonolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ses bilimci” şeklinde olup anlamı ”Ses bilimi ile uğraşan kimse.” şeklindedir.


Kelime : fonolog

Kökeni : Fr. phonologue

Karşılığı : ses bilimci

Anlamı : Ses bilimi ile uğraşan kimse.

Diğer Konular

 • takigraf - fiz. hızölçer
  Kelime Kökeni
 • exhibition - sergi
  Kelime Kökeni
 • abstraksiyonizm - fel. soyutçuluk
  Kelime Kökeni
 • anarşizm - kargaşacılık
  Kelime Kökeni
 • endirekt - dolaylı
  Kelime Kökeni
 • rasist - ırkçı
  Kelime Kökeni
 • asimilasyon - 1. biy. özümleme, 2. db. benzeşme
  Kelime Kökeni
 • benchmarking - bilgileşim
  Kelime Kökeni
 • loader - bl. yükler
  Kelime Kökeni
 • sürrealist - gerçeküstücü
  Kelime Kökeni
 • finans - 1. para, mal, 2. mali işler
  Kelime Kökeni
 • agreman - uygunluk
  Kelime Kökeni
 • overnight - ekon. gecelik
  Kelime Kökeni
 • ozmoz - fiz. geçişme
  Kelime Kökeni
 • abstre - fel. soyut
  Kelime Kökeni