Kelime Kökeni: Finalizm - Fel. Erekçilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”finalizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. erekçilik” şeklinde olup anlamı ”Her şeyin bir erekle belirlendiğini, bir ereğe yöneldiğini, her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş.” şeklindedir.


Kelime : finalizm

Kökeni : Fr. finalisme

Karşılığı : fel. erekçilik

Anlamı : Her şeyin bir erekle belirlendiğini, bir ereğe yöneldiğini, her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş.

Diğer Konular

 • konsantre - 1. yoğunlaştırılmış, yoğun, 2. kim. derişik
  Kelime Kökeni
 • akvarist - akvaryumcu
  Kelime Kökeni
 • eskort - koruma aracı
  Kelime Kökeni
 • somnambulizm - uyurgezerlik
  Kelime Kökeni
 • terör - yıldırı
  Kelime Kökeni
 • eksaserbasyon - tıp alevlenme
  Kelime Kökeni
 • neoplatonizm - fel. yeni Platonculuk
  Kelime Kökeni
 • adisyon - hesap
  Kelime Kökeni
 • arkeolog - kazı bilimci
  Kelime Kökeni
 • paradoks - 1. aykırı düşünce, 2. çelişki
  Kelime Kökeni
 • meditasyon - ruh b. dalınç
  Kelime Kökeni
 • sadist - ruh b. elezer
  Kelime Kökeni
 • perspektif - 1. görünge, 2. bakış açısı
  Kelime Kökeni
 • asamble - kurul
  Kelime Kökeni
 • navigatör - yolbil
  Kelime Kökeni