Kelime Kökeni: Filoloji - Dil Bilimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”filoloji” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”dil bilimi” şeklinde olup anlamı ”Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim.” şeklindedir.


Kelime : filoloji

Kökeni : Fr. philologie

Karşılığı : dil bilimi

Anlamı : Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim.

Diğer Konular

 • psikolojizm - ruh bilimcilik
  Kelime Kökeni
 • prototip - 1. ilk örnek, 2. model
  Kelime Kökeni
 • sentetik - bileşimli
  Kelime Kökeni
 • şvester - 1. hemşire, 2. kız kardeş
  Kelime Kökeni
 • rasist - ırkçı
  Kelime Kökeni
 • baz - temel
  Kelime Kökeni
 • fuel-oil - yağ yakıt
  Kelime Kökeni
 • antrenman - sp. alıştırma
  Kelime Kökeni
 • monogami - top. b. tek eşlilik
  Kelime Kökeni
 • filatelist - pulcu
  Kelime Kökeni
 • skor - sp. 1. sonuç, 2. sayı
  Kelime Kökeni
 • handikap - engel
  Kelime Kökeni
 • periyot - 1. dönem, 2. fiz. devir
  Kelime Kökeni
 • organize - 1. düzenli, örgütlü, 2. düzenleme
  Kelime Kökeni
 • osteolog - kemik bilimci
  Kelime Kökeni