Kelime Kökeni: Fatalist - Fel. Yazgıcı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”fatalist” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. yazgıcı” şeklinde olup anlamı ”Yazgıcılık yanlısı olan.” şeklindedir.


Kelime : fatalist

Kökeni : Fr. fataliste

Karşılığı : fel. yazgıcı

Anlamı : Yazgıcılık yanlısı olan.

Diğer Konular

 • konvektör - fiz. ısıyayar
  Kelime Kökeni
 • filtre - süzgeç, süzek
  Kelime Kökeni
 • entomoloji - böcek bilimi
  Kelime Kökeni
 • elastik - esnek
  Kelime Kökeni
 • fars - tiy. güldürü
  Kelime Kökeni
 • ultraviyole - fiz. mor ötesi
  Kelime Kökeni
 • lokal - 1. yöresel, 2. dernekevi, 3. tıp yerel
  Kelime Kökeni
 • nihilizm - fel. yokçuluk
  Kelime Kökeni
 • dejenerasyon - 1. yozlaşma, 2. soysuzlaşma, 3. fiz. ve kim. bozunum
  Kelime Kökeni
 • endeks - 1. dizin, 2. ekon. gösterge
  Kelime Kökeni
 • leksikografi - sözlük bilgisi
  Kelime Kökeni
 • transformatör - fiz. dönüştürücü
  Kelime Kökeni
 • faktör - etmen
  Kelime Kökeni
 • inovatif - yenileşimci
  Kelime Kökeni
 • grosmarket - büyük mağaza
  Kelime Kökeni