Kelime Kökeni: Faktör - Etmen


TDK Yazım kurallarımıza göre ”faktör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”etmen” şeklinde olup anlamı ”Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri.” şeklindedir.


Kelime : faktör

Kökeni : Fr. facteur

Karşılığı : etmen

Anlamı : Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri.

Diğer Konular

 • euro - avro
  Kelime Kökeni
 • eksper - bilirkişi
  Kelime Kökeni
 • amplifikatör - fiz. yükselteç
  Kelime Kökeni
 • modifikasyon - biy. değişke
  Kelime Kökeni
 • printer - bl. yazıcı
  Kelime Kökeni
 • rölativite - fel. görelik
  Kelime Kökeni
 • demografi - nüfus bilimi
  Kelime Kökeni
 • evdemonizm - fel. mutçuluk
  Kelime Kökeni
 • pasör - sp. pasçı
  Kelime Kökeni
 • jips - min. alçı taşı
  Kelime Kökeni
 • propagandist - tanıtıcı
  Kelime Kökeni
 • nickname - takma ad
  Kelime Kökeni
 • poşet - torba
  Kelime Kökeni
 • bek - sp. savunma oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • avangart - öncü
  Kelime Kökeni