Kelime Kökeni: Fabl - Ed. Öykünce


TDK Yazım kurallarımıza göre ”fabl” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ed. öykünce” şeklinde olup anlamı ”Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye.” şeklindedir.


Kelime : fabl

Kökeni : Fr. fable

Karşılığı : ed. öykünce

Anlamı : Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye.

Diğer Konular

 • mega - büyük, dev, devasa, çok büyük
  Kelime Kökeni
 • fenoloji - belirti bilimi
  Kelime Kökeni
 • endoderm - anat. ve bit. b. iç deri
  Kelime Kökeni
 • prematüre - tıp erkendoğan, günsüz
  Kelime Kökeni
 • fabrika - üretimevi
  Kelime Kökeni
 • prodüksiyon - sin. ve TV yapım
  Kelime Kökeni
 • amortisman - yıpranma payı
  Kelime Kökeni
 • provokatör - kışkırtmacı
  Kelime Kökeni
 • simülatör - öğrencelik
  Kelime Kökeni
 • referans - 1. tavsiye mektubu, 2. kaynak, 3. tavsiye
  Kelime Kökeni
 • konformist - top. b. uymacı
  Kelime Kökeni
 • vizör - bakaç
  Kelime Kökeni
 • amatör - özengen
  Kelime Kökeni
 • rasyonalite - fel. ussallık
  Kelime Kökeni
 • normatif - 1. fel. ve top. b. düzgüsel, 2. düzgüsüz
  Kelime Kökeni