Kelime Kökeni: Evolüsyon - Gelişme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”evolüsyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”gelişme” şeklinde olup anlamı ”Gelişmek işi.” şeklindedir.


Kelime : evolüsyon

Kökeni : Fr. evolution

Karşılığı : gelişme

Anlamı : Gelişmek işi.

Diğer Konular

 • biyoloji - dirim bilimi
  Kelime Kökeni
 • fenomenoloji - görüngü bilimi
  Kelime Kökeni
 • spekülasyon - 1. tic. vurgunculuk, 2. saptırma, 3. fel. kurgu
  Kelime Kökeni
 • narkotik - uyuşturucu
  Kelime Kökeni
 • devalüe - ekon. değeri düşürülmüş
  Kelime Kökeni
 • şilt - ergilik
  Kelime Kökeni
 • data - veri
  Kelime Kökeni
 • illüstrasyon - resimleme
  Kelime Kökeni
 • stratosfer - gök b. kat yuvarı
  Kelime Kökeni
 • fideizm - din b. inancılık
  Kelime Kökeni
 • amenajman - huk. düzenleyim
  Kelime Kökeni
 • eliminasyon - eleme
  Kelime Kökeni
 • ekstre - 1. öz, 2. tic. hesap özeti, 3. kim. özüt
  Kelime Kökeni
 • limnoloji - göl bilimi
  Kelime Kökeni
 • histolog - doku bilimci
  Kelime Kökeni