Kelime Kökeni: Etimolojik - Köken Bilimsel


TDK Yazım kurallarımıza göre ”etimolojik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”köken bilimsel” şeklinde olup anlamı ”Köken bilimi ile ilgili.” şeklindedir.


Kelime : etimolojik

Kökeni : Fr. étymologique

Karşılığı : köken bilimsel

Anlamı : Köken bilimi ile ilgili.

Diğer Konular

 • fuaye - dinlenmelik
  Kelime Kökeni
 • teoloji - tanrı bilimi
  Kelime Kökeni
 • dokümantasyon - belgeleme
  Kelime Kökeni
 • nasyonalizm - milliyetçilik
  Kelime Kökeni
 • chat - sanal sohbet
  Kelime Kökeni
 • gusto - beğeni
  Kelime Kökeni
 • triloji - ed. üçleme
  Kelime Kökeni
 • emperyalist - yayılmacı, yayılımcı
  Kelime Kökeni
 • amblem - belirtke
  Kelime Kökeni
 • pedofil - sübyancı
  Kelime Kökeni
 • sembolizm - ed. simgecilik
  Kelime Kökeni
 • subjektivizm - fel. öznelcilik
  Kelime Kökeni
 • malarya - tıp sıtma
  Kelime Kökeni
 • fonetik - 1. db. ses bilgisi, 2. sesçil
  Kelime Kökeni
 • pakt - antlaşma
  Kelime Kökeni