Kelime Kökeni: Etimolog - Köken Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”etimolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”köken bilimci” şeklinde olup anlamı ”Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi.” şeklindedir.


Kelime : etimolog

Kökeni : Fr. étymologue

Karşılığı : köken bilimci

Anlamı : Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi.

Diğer Konular

 • antroposantrizm - fel. insanmerkezcilik
  Kelime Kökeni
 • apostrof - db. kesme işareti
  Kelime Kökeni
 • squash - sp. duvar topu
  Kelime Kökeni
 • antikite - 1. eskilik, 2. tar. İlk Çağ
  Kelime Kökeni
 • Ekvatoral - coğ. eşleksel
  Kelime Kökeni
 • krematoryum - yakmalık
  Kelime Kökeni
 • egzersiz - sp. alıştırma
  Kelime Kökeni
 • histoloji - doku bilimi
  Kelime Kökeni
 • arbitraj - tic. ara kazanç
  Kelime Kökeni
 • prese - sıkıştırılmış
  Kelime Kökeni
 • akustik - 1. yankı bilimi, 2. yankılanım
  Kelime Kökeni
 • alakart - seçmeli yemek
  Kelime Kökeni
 • senkronizm - db. eş zamanlılık
  Kelime Kökeni
 • akuzatif - db. belirtme durumu
  Kelime Kökeni
 • idea - düşünce
  Kelime Kökeni