Kelime Kökeni: Erozyon - Jeol. Aşınma, Aşınım


TDK Yazım kurallarımıza göre ”erozyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”jeol. aşınma, aşınım” şeklinde olup anlamı ”Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.” şeklindedir.


Kelime : erozyon

Kökeni : Fr. érosion

Karşılığı : jeol. aşınma, aşınım

Anlamı : Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.

Diğer Konular

 • eksibisyonizm - ruh b. göstermecilik
  Kelime Kökeni
 • rasyonalite - fel. ussallık
  Kelime Kökeni
 • bek - sp. savunma oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • litografya - taş basması
  Kelime Kökeni
 • fabrikasyon - sıra işi
  Kelime Kökeni
 • sempati - sıcakkanlılık
  Kelime Kökeni
 • semiyotik - gösterge bilimi
  Kelime Kökeni
 • liet - müz. şarkı
  Kelime Kökeni
 • satir - ed. yergi
  Kelime Kökeni
 • halüsinasyon - ruh b. sanrı
  Kelime Kökeni
 • emboli - tıp damar tıkanıklığı
  Kelime Kökeni
 • kalibrasyon - 1. ölçümleme, 2. ölçülüleme
  Kelime Kökeni
 • spektroskop - fiz. tayfölçer
  Kelime Kökeni
 • haute-couture - özel dikiş
  Kelime Kökeni
 • kombinezon - düzenleme
  Kelime Kökeni