Kelime Kökeni: Entegrasyon - 1. Bütünleşme, 2. Uyum


TDK Yazım kurallarımıza göre ”entegrasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. bütünleşme, 2. uyum” şeklinde olup anlamı ”1. Bütünleşmek işi. 2. Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma.” şeklindedir.


Kelime : entegrasyon

Kökeni : Fr. intégration

Karşılığı : 1. bütünleşme, 2. uyum

Anlamı : 1. Bütünleşmek işi. 2. Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma.

Diğer Konular

 • adenit - tıp ak kan yangısı
  Kelime Kökeni
 • difraksiyon - fiz. kırınım
  Kelime Kökeni
 • mikoloji - mantar bilimi
  Kelime Kökeni
 • panorama - genel görünüm
  Kelime Kökeni
 • provokatör - kışkırtmacı
  Kelime Kökeni
 • fuel-oil - yağ yakıt
  Kelime Kökeni
 • empati - ruh b. duygudaşlık
  Kelime Kökeni
 • monarşizm - top. b. tek erkçilik
  Kelime Kökeni
 • ekspozisyon - sergileme
  Kelime Kökeni
 • bibliyomani - kitap düşkünlüğü
  Kelime Kökeni
 • ultrason - fiz. yansılanım
  Kelime Kökeni
 • asimptot - mat. sonuşmaz
  Kelime Kökeni
 • gastroenteroloji - sindirim bilimi
  Kelime Kökeni
 • determinist - fel. belirlenimci
  Kelime Kökeni
 • ejektör - fışkırtıcı
  Kelime Kökeni