Kelime Kökeni: Enstrüman - 1. Müz. Çalgı, 2. Tic. Mali Belge


TDK Yazım kurallarımıza göre ”enstrüman” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. müz. çalgı, 2. tic. mali belge” şeklinde olup anlamı ”1. Müzik aleti, çalgı aleti. 2. Kredi açılışını göstermek için çıkarılan ve ikrazcı bankaya finansman yenilemesi yapmayı sağlayan senet.” şeklindedir.


Kelime : enstrüman

Kökeni : Fr. instrument

Karşılığı : 1. müz. çalgı, 2. tic. mali belge

Anlamı : 1. Müzik aleti, çalgı aleti. 2. Kredi açılışını göstermek için çıkarılan ve ikrazcı bankaya finansman yenilemesi yapmayı sağlayan senet.

Diğer Konular

 • jakobenizm - tepeden inmecilik
  Kelime Kökeni
 • jeomorfoloji - yüzey bilimi
  Kelime Kökeni
 • interaktif - etkileşimli
  Kelime Kökeni
 • ozonosfer - gök b. ozon yuvarı
  Kelime Kökeni
 • semptom - tıp belirti
  Kelime Kökeni
 • alakart - seçmeli yemek
  Kelime Kökeni
 • trio - müz. üçlü
  Kelime Kökeni
 • sinestezi - ruh b. duyum ikiliği
  Kelime Kökeni
 • toreador - boğa güreşçisi
  Kelime Kökeni
 • emperyalist - yayılmacı, yayılımcı
  Kelime Kökeni
 • averaj - 1. ortalama, 2. sp. sayı farkı
  Kelime Kökeni
 • parazitoloji - asalak bilimi
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • drenaj - akaçlama
  Kelime Kökeni
 • narsist - ruh b. özsever
  Kelime Kökeni