Kelime Kökeni: Enjekte - Tıp Iç Itilmiş


TDK Yazım kurallarımıza göre ”enjekte” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tıp iç itilmiş” şeklinde olup anlamı ”Şırınga vb. ile vücuda verilmiş (sıvı).” şeklindedir.


Kelime : enjekte

Kökeni : Fr. injecté

Karşılığı : tıp iç itilmiş

Anlamı : Şırınga vb. ile vücuda verilmiş (sıvı).

Diğer Konular

 • subjektivite - fel. öznellik
  Kelime Kökeni
 • restitüsyon - yeniden tasarımlama
  Kelime Kökeni
 • pürizm - dil b. özleştirmecilik
  Kelime Kökeni
 • atölye - işlik
  Kelime Kökeni
 • mega - büyük, dev, devasa, çok büyük
  Kelime Kökeni
 • takigraf - fiz. hızölçer
  Kelime Kökeni
 • semiyotik - gösterge bilimi
  Kelime Kökeni
 • gerundium - db. zarf-fiil
  Kelime Kökeni
 • paternalizm - fel. babacılık
  Kelime Kökeni
 • somnambulizm - uyurgezerlik
  Kelime Kökeni
 • developer - yıkamaç
  Kelime Kökeni
 • materyal - gereç
  Kelime Kökeni
 • outlet center - indirim merkezi
  Kelime Kökeni
 • fagosit - biy. yutar hücre
  Kelime Kökeni
 • arketip - kök örnek
  Kelime Kökeni