Kelime Kökeni: Endüstriyel - Sınai


TDK Yazım kurallarımıza göre ”endüstriyel” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”sınai” şeklinde olup anlamı ”Sanayi ile ilgili.” şeklindedir.


Kelime : endüstriyel

Kökeni : Fr. industriel

Karşılığı : sınai

Anlamı : Sanayi ile ilgili.

Diğer Konular

 • bienal - yılaşırı
  Kelime Kökeni
 • fenomenoloji - görüngü bilimi
  Kelime Kökeni
 • sosyalist - top. b. toplumcu
  Kelime Kökeni
 • asistan - 1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi
  Kelime Kökeni
 • extranet - bl. dış ağ
  Kelime Kökeni
 • kanalize - yönlendirilmiş
  Kelime Kökeni
 • spiritüalizm - fel. tinselcilik
  Kelime Kökeni
 • otorizasyon - yetkilendirim
  Kelime Kökeni
 • ataş - tutturgaç
  Kelime Kökeni
 • narsisizm - ruh b. özseverlik
  Kelime Kökeni
 • bestseller - çoksatar
  Kelime Kökeni
 • spekülatif - 1. fel. kurgusal, 2. tic. saptırıcı
  Kelime Kökeni
 • depresyon - 1. ruh b. bunalım, 2. ekon. çöküntü
  Kelime Kökeni
 • mouse - bl. fare
  Kelime Kökeni
 • kameraman - sin. ve TV çekimci
  Kelime Kökeni