Kelime Kökeni: Empoze - Dayatılmış


TDK Yazım kurallarımıza göre ”empoze” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”dayatılmış” şeklinde olup anlamı ”Zorla kabul ettirilmiş.” şeklindedir.


Kelime : empoze

Kökeni : Fr. imposé

Karşılığı : dayatılmış

Anlamı : Zorla kabul ettirilmiş.

Diğer Konular

 • overnight - ekon. gecelik
  Kelime Kökeni
 • prömiyer - tiy. ilk gösteri
  Kelime Kökeni
 • resesyon - ekon. durgunluk
  Kelime Kökeni
 • elips - dil b. eksilti
  Kelime Kökeni
 • baz - temel
  Kelime Kökeni
 • ekipman - takım
  Kelime Kökeni
 • objektivist - fel. nesnelci
  Kelime Kökeni
 • manometre - fiz. basıölçer
  Kelime Kökeni
 • eklektizm - fel. seçmecilik
  Kelime Kökeni
 • filogenez - biy. soy oluş
  Kelime Kökeni
 • periton - anat. karın zarı
  Kelime Kökeni
 • legal - huk. yasal
  Kelime Kökeni
 • ototrof - biy. özbeslenen
  Kelime Kökeni
 • glasyoloji - buzul bilimi
  Kelime Kökeni
 • enstrümantalizm - fel. araççılık
  Kelime Kökeni