Kelime Kökeni: Eksperyans - Deneyim


TDK Yazım kurallarımıza göre ”eksperyans” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”deneyim” şeklinde olup anlamı ”Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.” şeklindedir.


Kelime : eksperyans

Kökeni : Fr. expérience

Karşılığı : deneyim

Anlamı : Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.

Diğer Konular

 • aleksi - tıp okuma yitimi
  Kelime Kökeni
 • etnolojik - ırk bilimsel
  Kelime Kökeni
 • psikopati - akıl hastalığı
  Kelime Kökeni
 • demograf - nüfus bilimci
  Kelime Kökeni
 • stratus - meteor. katman bulut
  Kelime Kökeni
 • fitocoğrafya - coğ. bitki coğrafyası
  Kelime Kökeni
 • halüsinasyon - ruh b. sanrı
  Kelime Kökeni
 • sürpriz - şaşırtı
  Kelime Kökeni
 • meteorit - gök b. gök taşı
  Kelime Kökeni
 • konsensüs - uzlaşma
  Kelime Kökeni
 • normatif - 1. fel. ve top. b. düzgüsel, 2. düzgüsüz
  Kelime Kökeni
 • stretching - sp. gergevşet
  Kelime Kökeni
 • fitness - sağlıklı yaşam
  Kelime Kökeni
 • alaturka - Doğuluca
  Kelime Kökeni
 • marjinal - 1. aykırı, 2. mat. son birim
  Kelime Kökeni