Kelime Kökeni: Ekliptik - Gök B. Tutulum


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ekliptik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”gök b. tutulum” şeklinde olup anlamı ”Bir yıl boyunca Güneş'in gök küresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı daire.” şeklindedir.


Kelime : ekliptik

Kökeni : Fr. écliptique

Karşılığı : gök b. tutulum

Anlamı : Bir yıl boyunca Güneş'in gök küresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı daire.

Diğer Konular

 • determinasyon - fel. belirlenim
  Kelime Kökeni
 • heterotrof - biy. dışbeslenen
  Kelime Kökeni
 • filtre - süzgeç, süzek
  Kelime Kökeni
 • gardırop - giysi dolabı
  Kelime Kökeni
 • fonksiyon - top. b. işlev
  Kelime Kökeni
 • market maker - ekon. piyasa kurucu
  Kelime Kökeni
 • manipülatör - yönlendirici
  Kelime Kökeni
 • gastroenteroloji - sindirim bilimi
  Kelime Kökeni
 • overnight - ekon. gecelik
  Kelime Kökeni
 • kapital - tic. sermaye
  Kelime Kökeni
 • operasyon - 1. dizi eylem, 2. ask. harekât, 3. tıp ameliyat
  Kelime Kökeni
 • simülasyon - 1. benzetim, 2. öğrence
  Kelime Kökeni
 • monopol - tekel
  Kelime Kökeni
 • oşinografi - deniz bilimi
  Kelime Kökeni
 • provokatör - kışkırtmacı
  Kelime Kökeni