Kelime Kökeni: Egzotizm - Yabancıllık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”egzotizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yabancıllık” şeklinde olup anlamı ”Bir eserde uzak, yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel görüşleri yansıtma.” şeklindedir.


Kelime : egzotizm

Kökeni : Fr. exotisme

Karşılığı : yabancıllık

Anlamı : Bir eserde uzak, yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel görüşleri yansıtma.

Diğer Konular

 • eksper - bilirkişi
  Kelime Kökeni
 • alternatif - 1. seçenek, 2. almaşık, 3. fiz. dalgalı
  Kelime Kökeni
 • demograf - nüfus bilimci
  Kelime Kökeni
 • deadline - süre sonu
  Kelime Kökeni
 • psikolog - ruh bilimci
  Kelime Kökeni
 • malarya - tıp sıtma
  Kelime Kökeni
 • post-it -
  Kelime Kökeni
 • rafinaj - arıtım
  Kelime Kökeni
 • fizibilite - yapılabilirlik
  Kelime Kökeni
 • tradisyon - top. b. gelenek
  Kelime Kökeni
 • tandans - eğilim
  Kelime Kökeni
 • ekolali - ruh b. yankılı konuşma
  Kelime Kökeni
 • hipotetik - varsayımsal
  Kelime Kökeni
 • gramer - dil bilgisi
  Kelime Kökeni
 • irredantizm - kurtarımcılık
  Kelime Kökeni