Kelime Kökeni: Egosantrizm - Fel. Beniçincilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”egosantrizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. beniçincilik” şeklinde olup anlamı ”Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşü.” şeklindedir.


Kelime : egosantrizm

Kökeni : Fr. égocentrisme

Karşılığı : fel. beniçincilik

Anlamı : Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşü.

Diğer Konular

 • dezenformasyon - bilgi çarpıtma
  Kelime Kökeni
 • done - veri
  Kelime Kökeni
 • izomorf - kim. eş biçim
  Kelime Kökeni
 • coffee shop - kahveevi
  Kelime Kökeni
 • lüksmetre - fiz. aydınlıkölçer
  Kelime Kökeni
 • avantaj - 1. üstünlük, 2. kazanım, 3. yarar
  Kelime Kökeni
 • amor - aşk
  Kelime Kökeni
 • filtre - süzgeç, süzek
  Kelime Kökeni
 • laptop - dizüstü
  Kelime Kökeni
 • ekstrem - 1. aşırı, 2. uç, 3. sıra dışı
  Kelime Kökeni
 • dikotomi - biy. ikileşim
  Kelime Kökeni
 • peripatetizm - fel. Aristotelesçilik
  Kelime Kökeni
 • fizibilite - yapılabilirlik
  Kelime Kökeni
 • basketbol - sp. sepet topu
  Kelime Kökeni
 • rafting - sp. sal yarışı
  Kelime Kökeni