Kelime Kökeni: Dumping - Ekon. Düşürüm


TDK Yazım kurallarımıza göre ”dumping” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”ekon. düşürüm” şeklinde olup anlamı ”Mallarda yapılan genel ucuzluk.” şeklindedir.


Kelime : dumping

Kökeni : İng. dumping

Karşılığı : ekon. düşürüm

Anlamı : Mallarda yapılan genel ucuzluk.

Diğer Konular

 • süpermarket - büyük mağaza
  Kelime Kökeni
 • üniter - merkeziyetçi
  Kelime Kökeni
 • amniyon - anat. döl kesesi
  Kelime Kökeni
 • kanseroloji - kanser bilimi
  Kelime Kökeni
 • kompetitif - rekabetçi
  Kelime Kökeni
 • gut - tıp damla hastalığı
  Kelime Kökeni
 • maskot - uğurluk
  Kelime Kökeni
 • antropoit - insansı
  Kelime Kökeni
 • marjinal - 1. aykırı, 2. mat. son birim
  Kelime Kökeni
 • kalorimetri - fiz. ısı ölçümü
  Kelime Kökeni
 • jeotropizma - bit. b. yere yönelim
  Kelime Kökeni
 • glasnost - açıklık politikası
  Kelime Kökeni
 • sirrus - meteor. saçak bulut
  Kelime Kökeni
 • branş - kol
  Kelime Kökeni
 • domestik - 1. evcil, 2. yerel, yerli, 3. iç, ülke içi
  Kelime Kökeni