Kelime Kökeni: Dominant - Baskın


TDK Yazım kurallarımıza göre ”dominant” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”baskın” şeklinde olup anlamı ”Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen.” şeklindedir.


Kelime : dominant

Kökeni : Fr. dominante

Karşılığı : baskın

Anlamı : Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen.

Diğer Konular

 • realizm - fel. gerçekçilik
  Kelime Kökeni
 • zeplin - hava gemisi
  Kelime Kökeni
 • polemik - 1. söz dalaşı, 2. ed. kalem kavgası
  Kelime Kökeni
 • popüler - herkesçe tanınan
  Kelime Kökeni
 • koledok - anat. öd kanalı
  Kelime Kökeni
 • fagosit - biy. yutar hücre
  Kelime Kökeni
 • amorf - fiz. biçimsiz
  Kelime Kökeni
 • İnternet - bl. Genel Ağ
  Kelime Kökeni
 • radikal - 1. kökten, 2. köktenci
  Kelime Kökeni
 • redüksiyon - kim. ve mat. indirgeme
  Kelime Kökeni
 • pedoloji - 1. çocuk bilimi, 2. toprak bilimi
  Kelime Kökeni
 • kreditör - krediaçan
  Kelime Kökeni
 • obelisk - dikili taş
  Kelime Kökeni
 • kriminoloji - suç bilimi
  Kelime Kökeni
 • dominant - baskın
  Kelime Kökeni