Kelime Kökeni: Domestik - 1. Evcil, 2. Yerel, Yerli, 3. Iç, Ülke Içi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”domestik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. evcil, 2. yerel, yerli, 3. iç, ülke içi” şeklinde olup anlamı ”1. Yerli. 2. Belli bir yöre ile ilgili. 3. Ülke içi.” şeklindedir.


Kelime : domestik

Kökeni : Fr. domestique

Karşılığı : 1. evcil, 2. yerel, yerli, 3. iç, ülke içi

Anlamı : 1. Yerli. 2. Belli bir yöre ile ilgili. 3. Ülke içi.

Diğer Konular

 • bateri - müz. davul
  Kelime Kökeni
 • obstrüksiyon - engelleme
  Kelime Kökeni
 • abstraksiyon - fel. soyutlama
  Kelime Kökeni
 • afişe - ekon. açıklanmış
  Kelime Kökeni
 • pedoloji - 1. çocuk bilimi, 2. toprak bilimi
  Kelime Kökeni
 • bilanço - ekon. dengelem
  Kelime Kökeni
 • plütokrasi - top. b. varsıl erki
  Kelime Kökeni
 • üniversal - evrensel
  Kelime Kökeni
 • otolit - anat. işitme taşı
  Kelime Kökeni
 • implant - tıp doku ekimi
  Kelime Kökeni
 • leksikolog - sözlük bilimci
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • agreman - uygunluk
  Kelime Kökeni
 • jogging - sp. doğa yürüyüşü
  Kelime Kökeni
 • endokrin - anat. iç salgı
  Kelime Kökeni