Kelime Kökeni: Doküman - Belge


TDK Yazım kurallarımıza göre ”doküman” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”belge” şeklinde olup anlamı ”Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb.” şeklindedir.


Kelime : doküman

Kökeni : Fr. document

Karşılığı : belge

Anlamı : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb.

Diğer Konular

 • enterne - gözaltında olan
  Kelime Kökeni
 • septisemi - tıp kan zehirlenmesi
  Kelime Kökeni
 • elastik - esnek
  Kelime Kökeni
 • heterotrofi - biy. dış beslenme
  Kelime Kökeni
 • porfir - min. kayaç
  Kelime Kökeni
 • subasman - mim. oturmalık
  Kelime Kökeni
 • jeosantrizm - yermerkezcilik
  Kelime Kökeni
 • senkronizm - db. eş zamanlılık
  Kelime Kökeni
 • anekdot - hikâyecik
  Kelime Kökeni
 • matine - gündüz gösterimi
  Kelime Kökeni
 • kolonyalist - sömürgeci
  Kelime Kökeni
 • eksperyans - deneyim
  Kelime Kökeni
 • anchorman - ana haber sunucusu
  Kelime Kökeni
 • market maker - ekon. piyasa kurucu
  Kelime Kökeni
 • liet - müz. şarkı
  Kelime Kökeni