Kelime Kökeni: Dizayn - Tasarım


TDK Yazım kurallarımıza göre ”dizayn” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”tasarım” şeklinde olup anlamı ”1. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı. 2. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve.” şeklindedir.


Kelime : dizayn

Kökeni : İng. design

Karşılığı : tasarım

Anlamı : 1. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı. 2. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve.

Diğer Konular

 • strüktüralizm - yapısalcılık
  Kelime Kökeni
 • teokrasi - top. b. din erki
  Kelime Kökeni
 • koledok - anat. öd kanalı
  Kelime Kökeni
 • otobiyografi - ed. öz yaşam öyküsü
  Kelime Kökeni
 • izomorfik - kim. eş biçimli
  Kelime Kökeni
 • dealing - tic. satım
  Kelime Kökeni
 • zeplin - hava gemisi
  Kelime Kökeni
 • psikanaliz - ruh. b. ruhsal çözümleme
  Kelime Kökeni
 • rölatif - fel. göreceli
  Kelime Kökeni
 • pürizm - dil b. özleştirmecilik
  Kelime Kökeni
 • irredantist - kurtarımcı
  Kelime Kökeni
 • dealer - satımcı
  Kelime Kökeni
 • providansiyalizm - fel. kayracılık
  Kelime Kökeni
 • enerji - fiz. erke
  Kelime Kökeni
 • prosedür - 1. işlem, 2. yöntem
  Kelime Kökeni