Kelime Kökeni: Diyagonal - Mat. Köşegen


TDK Yazım kurallarımıza göre ”diyagonal” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”mat. köşegen” şeklinde olup anlamı ”Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi.” şeklindedir.


Kelime : diyagonal

Kökeni : Fr. diagonale

Karşılığı : mat. köşegen

Anlamı : Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi.

Diğer Konular

 • pandül - fiz. sarkaç
  Kelime Kökeni
 • sezon - mevsim
  Kelime Kökeni
 • termometre - fiz. sıcaklıkölçer
  Kelime Kökeni
 • hipotez - varsayım
  Kelime Kökeni
 • transformatör - fiz. dönüştürücü
  Kelime Kökeni
 • psişik - ruh b. ruhsal
  Kelime Kökeni
 • sürrealite - gerçeküstü
  Kelime Kökeni
 • prensip - man. ilke
  Kelime Kökeni
 • banknot - kâğıt para
  Kelime Kökeni
 • proletarya - emekçi sınıfı
  Kelime Kökeni
 • alafranga - Batılıca
  Kelime Kökeni
 • aktivizm - fel. etkincilik
  Kelime Kökeni
 • astroloji - gök. b. yıldız falcılığı
  Kelime Kökeni
 • teizm - din b. tanrıcılık
  Kelime Kökeni
 • dejenerasyon - 1. yozlaşma, 2. soysuzlaşma, 3. fiz. ve kim. bozunum
  Kelime Kökeni