Kelime Kökeni: Diskalifiye - 1. Sp. Yarış Dışı, 2. Dışlanma.


TDK Yazım kurallarımıza göre ”diskalifiye” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. sp. yarış dışı, 2. dışlanma.” şeklinde olup anlamı ”1. Kural dışı hareketleri dolayısıyla oyundan atılan. 2. Dışarıda tutulma, bir yere veya topluluğa alınmama.” şeklindedir.


Kelime : diskalifiye

Kökeni : Fr. disqualifié

Karşılığı : 1. sp. yarış dışı, 2. dışlanma.

Anlamı : 1. Kural dışı hareketleri dolayısıyla oyundan atılan. 2. Dışarıda tutulma, bir yere veya topluluğa alınmama.

Diğer Konular

 • senkron - eş zaman
  Kelime Kökeni
 • amorf - fiz. biçimsiz
  Kelime Kökeni
 • enternasyonalizm - uluslararasıcılık
  Kelime Kökeni
 • jüri - 1. seçiciler kurulu, 2. huk. hakem heyeti
  Kelime Kökeni
 • konfirmasyon - doğrulama, geçerleme, onaylama
  Kelime Kökeni
 • egzistansiyalizm - fel. varoluşçuluk
  Kelime Kökeni
 • meristem - bit. b. sürgen doku
  Kelime Kökeni
 • ötanazi - ölme hakkı
  Kelime Kökeni
 • barkod - çizgi im
  Kelime Kökeni
 • entelektüalizm - fel. anlıkçılık
  Kelime Kökeni
 • fut - ayak
  Kelime Kökeni
 • in-line skate - sp. kaykaç
  Kelime Kökeni
 • pesimist - fel. kötümser
  Kelime Kökeni
 • peneplen - coğ. yontuk düz
  Kelime Kökeni
 • metodik - 1. yöntemli, 2. düzenli
  Kelime Kökeni