Kelime Kökeni: Dinamik - 1. Devim Bilimi, 2. Fel. Devimsel, 3. Canlı, Etkin


TDK Yazım kurallarımıza göre ”dinamik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. devim bilimi, 2. fel. devimsel, 3. canlı, etkin” şeklinde olup anlamı ”1. Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı. 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren. 3. Hareketli, hayat dolu. 4. Hareketli, işleye” şeklindedir.


Kelime : dinamik

Kökeni : Fr. dynamique

Karşılığı : 1. devim bilimi, 2. fel. devimsel, 3. canlı, etkin

Anlamı : 1. Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı. 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren. 3. Hareketli, hayat dolu. 4. Hareketli, işleye

Diğer Konular

 • strüktürel - yapısal
  Kelime Kökeni
 • heterojen - kim. ayrışık
  Kelime Kökeni
 • diaspora - kopuntu
  Kelime Kökeni
 • avantaj - 1. üstünlük, 2. kazanım, 3. yarar
  Kelime Kökeni
 • filogenez - biy. soy oluş
  Kelime Kökeni
 • senkroni - db. eş zamanlılık
  Kelime Kökeni
 • timing - zamanlama
  Kelime Kökeni
 • tirbuşon - burgu
  Kelime Kökeni
 • instant coffee - hazır kahve
  Kelime Kökeni
 • apolet - ask. omuzluk
  Kelime Kökeni
 • enternasyonalizm - uluslararasıcılık
  Kelime Kökeni
 • kronometre - süreölçer
  Kelime Kökeni
 • boks - sp. yumruk oyunu
  Kelime Kökeni
 • sticker - çıkartma
  Kelime Kökeni
 • anabolizma - biy. özümleme
  Kelime Kökeni