Kelime Kökeni: Dilemma - Man. Ikilem


TDK Yazım kurallarımıza göre ”dilemma” kelimesinin kökeni Yunancadandır.
Karşılığı ”man. ikilem” şeklinde olup anlamı ”İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım.” şeklindedir.


Kelime : dilemma

Kökeni : Yun.

Karşılığı : man. ikilem

Anlamı : İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım.

Diğer Konular

 • kolonyalist - sömürgeci
  Kelime Kökeni
 • oşinografi - deniz bilimi
  Kelime Kökeni
 • metalürji - metal bilimi
  Kelime Kökeni
 • kolaj - kesyap
  Kelime Kökeni
 • fason - kesim
  Kelime Kökeni
 • parapent - sp. yamaç paraşütü
  Kelime Kökeni
 • lösemi - tıp kan kanseri
  Kelime Kökeni
 • arma - ongun
  Kelime Kökeni
 • agraf - kopça
  Kelime Kökeni
 • reaktif - kim. ayıraç
  Kelime Kökeni
 • kapital - tic. sermaye
  Kelime Kökeni
 • agnostisizm - fel. bilinemezcilik
  Kelime Kökeni
 • porfir - min. kayaç
  Kelime Kökeni
 • hematit - min. kan taşı
  Kelime Kökeni
 • ekspozisyon - sergileme
  Kelime Kökeni