Kelime Kökeni: Diaspora - Kopuntu


TDK Yazım kurallarımıza göre ”diaspora” kelimesinin kökeni Yunancadandır.
Karşılığı ”kopuntu” şeklinde olup anlamı ”1. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu. 2. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları.” şeklindedir.


Kelime : diaspora

Kökeni : Yun.

Karşılığı : kopuntu

Anlamı : 1. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu. 2. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları.

Diğer Konular

 • aforizma - özdeyiş
  Kelime Kökeni
 • sinonim - db. eş anlamlı
  Kelime Kökeni
 • helmintoloji - kurt bilimi
  Kelime Kökeni
 • instant coffee - hazır kahve
  Kelime Kökeni
 • realist - gerçekçi
  Kelime Kökeni
 • standart - ölçünlü
  Kelime Kökeni
 • tersane - gemilik
  Kelime Kökeni
 • monitör - fiz. ve tek. göstergeç
  Kelime Kökeni
 • cheese cake - peynirli kek
  Kelime Kökeni
 • enflamasyon - tıp yangı
  Kelime Kökeni
 • parapent - sp. yamaç paraşütü
  Kelime Kökeni
 • anot - fiz. artı uç
  Kelime Kökeni
 • determinizm - fel. belirlenimcilik
  Kelime Kökeni
 • obsesyon - ruh b. takıntı
  Kelime Kökeni
 • rötar - gecikme
  Kelime Kökeni