Kelime Kökeni: Deklarasyon - 1. Bildiri, 2. Huk. Mal Bildirimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”deklarasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. bildiri, 2. huk. mal bildirimi” şeklinde olup anlamı ”1. Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı. 2. Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması.” şeklindedir.


Kelime : deklarasyon

Kökeni : Fr. déclaration

Karşılığı : 1. bildiri, 2. huk. mal bildirimi

Anlamı : 1. Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı. 2. Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması.

Diğer Konular

 • fütüroloji - gelecek bilimi
  Kelime Kökeni
 • peruk - takma saç
  Kelime Kökeni
 • sinerji - 1. artı güç, 2. görevdaşlık
  Kelime Kökeni
 • lot - ekon. tutam
  Kelime Kökeni
 • eklektizm - fel. seçmecilik
  Kelime Kökeni
 • apriori - fel. önsel
  Kelime Kökeni
 • nötralize - yansızlaştırılmış
  Kelime Kökeni
 • psişik - ruh b. ruhsal
  Kelime Kökeni
 • proletarya - emekçi sınıfı
  Kelime Kökeni
 • akrobat - cambaz
  Kelime Kökeni
 • loader - bl. yükler
  Kelime Kökeni
 • doktrin - öğreti
  Kelime Kökeni
 • angajman - bağlantı
  Kelime Kökeni
 • deplase - yeri değişmiş
  Kelime Kökeni
 • lipom - tıp yağ uru
  Kelime Kökeni