Kelime Kökeni: Charter - Dolmuş Uçak


TDK Yazım kurallarımıza göre ”charter” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”dolmuş uçak” şeklinde olup anlamı ”Belirli merkezler arasında belli bir tarifeye bağlı olmaksızın sefer yapan ucuz tarifeli uçak.” şeklindedir.


Kelime : charter

Kökeni : İng. charter

Karşılığı : dolmuş uçak

Anlamı : Belirli merkezler arasında belli bir tarifeye bağlı olmaksızın sefer yapan ucuz tarifeli uçak.

Diğer Konular

 • mentor - yönder
  Kelime Kökeni
 • jeolojik - yer bilimsel
  Kelime Kökeni
 • hidrosfer - coğ. su yuvarı
  Kelime Kökeni
 • telepati - ruh b. uza duyum
  Kelime Kökeni
 • kotasyon - geçer değer
  Kelime Kökeni
 • ototrofi - biy. öz beslenme
  Kelime Kökeni
 • potansiyel - 1. gizil, 2. fiz. gizil güç
  Kelime Kökeni
 • emprovizasyon - doğaçlama
  Kelime Kökeni
 • metrdotel - şef garson
  Kelime Kökeni
 • fenomenizm - fel. görüngücülük
  Kelime Kökeni
 • makroekonomi - ekon. bütüncü ekonomi
  Kelime Kökeni
 • identik - mat. özdeş
  Kelime Kökeni
 • lejitimist - meşrutiyetçi
  Kelime Kökeni
 • jeodezi - jeol. yer ölçümü
  Kelime Kökeni
 • rölativizm - fel. görecelik
  Kelime Kökeni