Kelime Kökeni: Broker - Ekon. Borsa Simsarı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”broker” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”ekon. borsa simsarı” şeklinde olup anlamı ”Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi.” şeklindedir.


Kelime : broker

Kökeni : İng. broker

Karşılığı : ekon. borsa simsarı

Anlamı : Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi.

Diğer Konular

 • kakofoni - ed. ses uyumsuzluğu
  Kelime Kökeni
 • logo - imlek
  Kelime Kökeni
 • benchmarking - bilgileşim
  Kelime Kökeni
 • rezistans - fiz. direnç
  Kelime Kökeni
 • jenosit - top. b. soykırım
  Kelime Kökeni
 • terapi - tıp tedavi
  Kelime Kökeni
 • kuvöz - yaşanak
  Kelime Kökeni
 • monoteizm - top. b. tek tanrıcılık
  Kelime Kökeni
 • termograf - fiz. sıcaklıkyayar
  Kelime Kökeni
 • oksidasyon - 1. paslanma, 2. paslandırma
  Kelime Kökeni
 • dogma - fel. inak
  Kelime Kökeni
 • fideizm - din b. inancılık
  Kelime Kökeni
 • endirekt - dolaylı
  Kelime Kökeni
 • sürrealizm - gerçeküstücülük
  Kelime Kökeni
 • futbol - sp. ayak topu
  Kelime Kökeni