Kelime Kökeni: Blöf - Kurusıkı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”blöf” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”kurusıkı” şeklinde olup anlamı ”Karşısında kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır.” şeklindedir.


Kelime : blöf

Kökeni : Fr. bluff

Karşılığı : kurusıkı

Anlamı : Karşısında kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır.

Diğer Konular

 • poligon - 1. atış yeri, 2. mat. çokgen
  Kelime Kökeni
 • maksimal - en çok, en büyük, en yüksek
  Kelime Kökeni
 • ace - sp. servis sayısı
  Kelime Kökeni
 • stabilizatör - dengeleyici
  Kelime Kökeni
 • senkronizm - db. eş zamanlılık
  Kelime Kökeni
 • fermejüp - çıtçıt
  Kelime Kökeni
 • stratejik - 1. izlemsel, 2. önemli
  Kelime Kökeni
 • individüalist - fel. ve top. b. bireyci
  Kelime Kökeni
 • kalitatif - nitel
  Kelime Kökeni
 • sofizm - fel. bilgicilik
  Kelime Kökeni
 • klimatolog - iklim bilimci
  Kelime Kökeni
 • periton - anat. karın zarı
  Kelime Kökeni
 • abonman - sürdürüm
  Kelime Kökeni
 • falez - coğ. yalı yar
  Kelime Kökeni
 • regülasyon - 1. ayarlama, 2. düzenleme
  Kelime Kökeni