Kelime Kökeni: Bearish - Ekon. Düşen Piyasa


TDK Yazım kurallarımıza göre ”bearish” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”ekon. düşen piyasa” şeklinde olup anlamı ”Borsada fiyat indirilmesine neden olacak eğilim, fiyat düşürücü özellik.” şeklindedir.


Kelime : bearish

Kökeni : İng. bearish

Karşılığı : ekon. düşen piyasa

Anlamı : Borsada fiyat indirilmesine neden olacak eğilim, fiyat düşürücü özellik.

Diğer Konular

 • radyotelgraf - telsiz telgraf
  Kelime Kökeni
 • determinasyon - fel. belirlenim
  Kelime Kökeni
 • kanalize - yönlendirilmiş
  Kelime Kökeni
 • histoloji - doku bilimi
  Kelime Kökeni
 • projeksiyon - 1. fiz. iz düşümü, 2. sin. ve TV gösterim
  Kelime Kökeni
 • hobi - uğraşı
  Kelime Kökeni
 • sosyalizm - top. b. toplumculuk
  Kelime Kökeni
 • anarşi - kargaşa
  Kelime Kökeni
 • roaming - dolaşım ortaklığı
  Kelime Kökeni
 • pitoresk - resimsi
  Kelime Kökeni
 • diyapozitif - saydam
  Kelime Kökeni
 • imaj - ruh b. imge
  Kelime Kökeni
 • fabl - ed. öykünce
  Kelime Kökeni
 • eskort - koruma aracı
  Kelime Kökeni
 • konsensüs - uzlaşma
  Kelime Kökeni