Kelime Kökeni: Baypas - 1. Devre Dışı, 2. Tıp Köprüleme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”baypas” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”1. devre dışı, 2. tıp köprüleme” şeklinde olup anlamı ”1. Konudan uzak, ilgisiz. 2. Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi.” şeklindedir.


Kelime : baypas

Kökeni : İng. by-pass

Karşılığı : 1. devre dışı, 2. tıp köprüleme

Anlamı : 1. Konudan uzak, ilgisiz. 2. Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi.

Diğer Konular

 • klasör - sıralaç
  Kelime Kökeni
 • idiopati - tıp kapan duygu
  Kelime Kökeni
 • panel - açık oturum
  Kelime Kökeni
 • prosedür - 1. işlem, 2. yöntem
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • dermatoloji - tıp cildiye
  Kelime Kökeni
 • spekülatör - tic. vurguncu
  Kelime Kökeni
 • transformizm - fel. dönüşümcülük
  Kelime Kökeni
 • optimizasyon - mat. en uygun duruma getirme
  Kelime Kökeni
 • metamorfizm - jeol. başkalaşım
  Kelime Kökeni
 • zooloji - hayvan bilimi
  Kelime Kökeni
 • akrobat - cambaz
  Kelime Kökeni
 • post-it -
  Kelime Kökeni
 • stabilize - istikrarlı
  Kelime Kökeni
 • izomorfik - kim. eş biçimli
  Kelime Kökeni