Kelime Kökeni: Azotometre - Kim. Azotölçer


TDK Yazım kurallarımıza göre ”azotometre” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”kim. azotölçer” şeklinde olup anlamı ”Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt.” şeklindedir.


Kelime : azotometre

Kökeni : Fr. azotomètre

Karşılığı : kim. azotölçer

Anlamı : Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt.

Diğer Konular

 • ezoterik - fel. içrek
  Kelime Kökeni
 • psikolojik - 1. ruh bilimsel, 2. ruhsal
  Kelime Kökeni
 • burjuvazi - kent soyluluk
  Kelime Kökeni
 • revize - düzeltilmiş, yenilenmiş
  Kelime Kökeni
 • epifit - bit. b. üst bitken
  Kelime Kökeni
 • sosyoloji - toplum bilimi
  Kelime Kökeni
 • endirekt - dolaylı
  Kelime Kökeni
 • objektif - fel. nesnel
  Kelime Kökeni
 • projeksiyon - 1. fiz. iz düşümü, 2. sin. ve TV gösterim
  Kelime Kökeni
 • exhibition - sergi
  Kelime Kökeni
 • fatalist - fel. yazgıcı
  Kelime Kökeni
 • radyasyon - fiz. ışınım
  Kelime Kökeni
 • standart - ölçünlü
  Kelime Kökeni
 • lökosit - anat. akyuvar
  Kelime Kökeni
 • izole - yalıtılmış, tecrit edilmiş
  Kelime Kökeni