Kelime Kökeni: Astronom - Gök Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”astronom” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”gök bilimci” şeklinde olup anlamı ”Gök bilimiyle uğraşan bilgin.” şeklindedir.


Kelime : astronom

Kökeni : Fr. astronome

Karşılığı : gök bilimci

Anlamı : Gök bilimiyle uğraşan bilgin.

Diğer Konular

 • jeolog - yer bilimci
  Kelime Kökeni
 • monoteist - top. b. tek tanrıcı
  Kelime Kökeni
 • paradoks - 1. aykırı düşünce, 2. çelişki
  Kelime Kökeni
 • titr - san
  Kelime Kökeni
 • antet - başlık
  Kelime Kökeni
 • alegori - ed. yerine
  Kelime Kökeni
 • kreatif - yaratıcı
  Kelime Kökeni
 • derogasyon - huk. ayrıklık
  Kelime Kökeni
 • metatez - db. göçüşme
  Kelime Kökeni
 • teokrasi - top. b. din erki
  Kelime Kökeni
 • rehabilitasyon - ekon. ve tıp iyileştirme
  Kelime Kökeni
 • endüstriyalizm - sanayicilik
  Kelime Kökeni
 • prezervatif - kaput
  Kelime Kökeni
 • evdemonizm - fel. mutçuluk
  Kelime Kökeni
 • izomorfizm - hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik
  Kelime Kökeni