Kelime Kökeni: Asistan - 1. Yardımcı, 2. Araştırma Görevlisi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”asistan” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi” şeklinde olup anlamı ”1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb. 2. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı.” şeklindedir.


Kelime : asistan

Kökeni : Fr. assistant

Karşılığı : 1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi

Anlamı : 1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb. 2. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı.

Diğer Konular

 • partikül - fiz. parçacık
  Kelime Kökeni
 • transformasyon - ruh b. dönüşüm
  Kelime Kökeni
 • new wave - yeni dalga
  Kelime Kökeni
 • indikatör - fiz. gösterge
  Kelime Kökeni
 • pres - sp. baskı
  Kelime Kökeni
 • rölativizm - fel. görecelik
  Kelime Kökeni
 • tolerans - hoşgörü
  Kelime Kökeni
 • fonksiyonel - işlevsel
  Kelime Kökeni
 • astronomi - gök bilimi
  Kelime Kökeni
 • karnivor - hay. b. etobur
  Kelime Kökeni
 • grosmarket - büyük mağaza
  Kelime Kökeni
 • jakuzi - sağlık havuzu
  Kelime Kökeni
 • analitik - çözümlemeli
  Kelime Kökeni
 • agresif - saldırgan
  Kelime Kökeni
 • sadist - ruh b. elezer
  Kelime Kökeni