Kelime Kökeni: Asimptot - Mat. Sonuşmaz


TDK Yazım kurallarımıza göre ”asimptot” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”mat. sonuşmaz” şeklinde olup anlamı ”Sonsuza giden bir eğrinin çeşitli noktalarının gittikçe yaklaştığı başka bir eğri veya doğru.” şeklindedir.


Kelime : asimptot

Kökeni : Fr. asymptote

Karşılığı : mat. sonuşmaz

Anlamı : Sonsuza giden bir eğrinin çeşitli noktalarının gittikçe yaklaştığı başka bir eğri veya doğru.

Diğer Konular

 • sempati - sıcakkanlılık
  Kelime Kökeni
 • dijital - sayısal
  Kelime Kökeni
 • deontoloji - ödev bilimi
  Kelime Kökeni
 • konsept - 1. fel. kavram, 2. anlayış, görüş, 3. tarz, 4. düzen
  Kelime Kökeni
 • etnografya - budun betimi
  Kelime Kökeni
 • minimal - en az, en küçük, en düşük
  Kelime Kökeni
 • gut - tıp damla hastalığı
  Kelime Kökeni
 • adaptör - uyarlayıcı
  Kelime Kökeni
 • sinyal - çevir sesi
  Kelime Kökeni
 • ajite - körüklenmiş
  Kelime Kökeni
 • anarşi - kargaşa
  Kelime Kökeni
 • lökosit - anat. akyuvar
  Kelime Kökeni
 • moralist - fel. ahlakçı
  Kelime Kökeni
 • kaligrafi - güzel yazı sanatı
  Kelime Kökeni
 • monizm - fel. tekçilik
  Kelime Kökeni