Kelime Kökeni: Asimilasyon - 1. Biy. Özümleme, 2. Db. Benzeşme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”asimilasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. biy. özümleme, 2. db. benzeşme” şeklinde olup anlamı ”1. Özümlemek işi. 2. Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi” şeklindedir.


Kelime : asimilasyon

Kökeni : Fr. assimilation

Karşılığı : 1. biy. özümleme, 2. db. benzeşme

Anlamı : 1. Özümlemek işi. 2. Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi

Diğer Konular

 • dijital - sayısal
  Kelime Kökeni
 • transfüzyon - tıp kan aktarımı
  Kelime Kökeni
 • lanse - önceleme
  Kelime Kökeni
 • liberasyon - ekon. serbestlik
  Kelime Kökeni
 • malarya - tıp sıtma
  Kelime Kökeni
 • şvester - 1. hemşire, 2. kız kardeş
  Kelime Kökeni
 • rölativite - fel. görelik
  Kelime Kökeni
 • demagoji - laf cambazlığı
  Kelime Kökeni
 • nevropat - ruh b. sinir hastası
  Kelime Kökeni
 • feminen - kadınsı
  Kelime Kökeni
 • ultrason - fiz. yansılanım
  Kelime Kökeni
 • falez - coğ. yalı yar
  Kelime Kökeni
 • fagosit - biy. yutar hücre
  Kelime Kökeni
 • revalüasyon - ekon. değer katma
  Kelime Kökeni
 • pirogravür - dağlama resim
  Kelime Kökeni