Kelime Kökeni: Areometre - Kim. Sıvıölçer


TDK Yazım kurallarımıza göre ”areometre” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”kim. sıvıölçer” şeklinde olup anlamı ”Bir sıvının özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alet.” şeklindedir.


Kelime : areometre

Kökeni : Fr. aréomètre

Karşılığı : kim. sıvıölçer

Anlamı : Bir sıvının özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alet.

Diğer Konular

 • spesiyal - özel
  Kelime Kökeni
 • konkav - fiz. ve mat. içbükey
  Kelime Kökeni
 • fenomenizm - fel. görüngücülük
  Kelime Kökeni
 • ordövr - yemekaltı
  Kelime Kökeni
 • alkalimetre - kim. alkalölçer
  Kelime Kökeni
 • lanse - önceleme
  Kelime Kökeni
 • dublör - sin. ve TV benzer
  Kelime Kökeni
 • stabil - 1. dayanıklı, sağlam, 2. dengeli, 3. düz, 4. oturmuş, 5. kararlı, değişmez
  Kelime Kökeni
 • strüktüralizm - yapısalcılık
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • euro - avro
  Kelime Kökeni
 • nominal value - yazılı değer
  Kelime Kökeni
 • charter - dolmuş uçak
  Kelime Kökeni
 • filolog - dil bilimci
  Kelime Kökeni
 • areometre - kim. sıvıölçer
  Kelime Kökeni